Mit VestNet 
Leveringsbetingelser
Forretnings- og leveringsbetingelser

Bestemmelser for levering af ydelser fra VestNet A/S

Standardbetingelser gældende pr. 1.1. 2017

Disse sider angiver vilkårene for levering og drift af ydelser, der er relateret til data (web-hotel, DNS domæneservice, e-mail, dial-in alm. modem/ISDN), som kunden har liggende hosted på VestNet A/S IT-udstyr, - og vilkår for etablering og drift af en TCP/IP netværks-forbindelse beregnet for Internet mellem VestNet A/S netværk og kundens IT-udstyr.
 
Alle beløb er anført ekskl. moms.
Opkrævning
Abonnementer opkræves kvartalsvis forud.
 
DNS koster kr. 8,00 pr. måned pr. stk.
E-mail adresse med virus scanning & plads op til 5GB koster pr. stk. kr. 18,00 pr. måned.
Konsulentassistance/support ud over de i abonnementet indeholdte ydelser faktureres med kr. 240,00 pr. påbegyndt kvarter.  Eventuel nødvendig transport til kundens adresse eller øvrige omkostninger opkræves særskilt.
 
Oprettelse af .dk domænenavn koster kr. 129,00 inkl. første års gebyr til DK Hostmaster A/S.

Domænedriftsgebyr fra VestNet A/S er bortfaldet på aktive .dk domæner. Dog vil den offentligt valgte administrator af alle danske domæner (DK Hostmaster A/S) opkræve et årligt gebyr efter første år hos indehaveren for opretholdelse af retten til domænet.
 
Oprettelse af .com/.net/.org domænenavn koster kr. 299,00 inkl. første års gebyr.

Drift af domænenavn (.com/.net/.org) udgør kr. 199,00 pr. stk. pr. år og faktureres af VestNet A/S. Hvis domænet er oprettet hos VestNet A/S før d. 1.12.2003, skal ny aftale underskrives.
 
Klippekort er gældende i det antal måneder på klippekortet/fakturaen anførte, dog maksimalt i 24 måneder fra den dato, hvor aftalen er indgået.

Alle beløb er anført ekskl. moms.
 
Opsigelse
Aftaleforhold:
Løbende abonnementer er gældende til det opsiges af en af parterne. Opsigelse kan ske til ophør med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Opsigelsen skal ske skriftligt, enten pr. brev eller via e-mail til opsigelse@vestnet.dk.
 
Ydelser indenfor abonnementet må ikke anvendes til aktiviteter, der er i strid med dansk lovgivning. Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse.
 
Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage. Beløbet kan tilsendes pr. check eller overføres til Sparekassen Vestsjælland Reg.nr.: 0520 Konto 0001091245. I forbindelse med betalingen skal der anføres kunde nr. og faktura nr.
 
Ved for sen betaling forbeholder VestNet A/S sig ret til at tillægge rente i henhold til renteloven. Ved evt. rykning tillægges gebyr på kr. 100,00 pr. rykning. VestNet A/S er alene forpligtet til levere ydelser til kunden, såfremt betalingsbetingelserne fra kundens side er overholdt. Ved restance er VestNet A/S ikke forpligtet til at opretholde kundens data og øvrige oplysninger.
 
Der beregnes et faktureringsgebyr på kr. 8,00 på abonnementer.
 
Kunden er forpligtet til at acceptere at blive tilsluttet Bankernes Betalings Service (PBS), såfremt VestNet A/S giver mulighed for dette.

Alle beløb er anført ekskl. moms.